3 maj 1660 – Freden i Oliwa

Klostret i Oliwa där svenskar och polacker kom överens om att hålla fred med varandra. För några år i alla fall.

Bakgrunden

Sveriges gräns i öster var omstridd. I freden i Stolbova 1617 hade svenskarna lyckats att stänga ute ryssarna från Östersjöns strand. När Karl X Gustav tillträdde den svenska tronen 1654 fick han ta över den svenska stormakts ambitionen. Om Ryssland var ett orosmoment så var Polen och Danmark två andra. Sverige och Polen var i krig med varandra sedan 1623 men genom vapenstilleståndet i Altmark 1629 var det uppehåll i striderna. 1661 skulle vapenstilleståndet gå ut och kanske var det tid att anfalla. Ryssland och Polen var i krig med varandra. Polen skulle passa fint in i det svenska Östersjöväldet och frågan om den vem som var den rättmätiga ägaren till den svenska kronan var inte avgjort. Det polska kungahuset härstammade från Gustav Vasa och genom att hävda arvet efter Johan III och Sigismund så vill de ha tillbaka Sverige och den svenska tronen. Ryssland skulle hindras att nå Östersjön. Sedan fanns ju alltid Danmark. Landet var kraftigt försvagat av de senaste krigen mot svenskarna och det rika och bördiga Skåne lockade. Statsledningen väljer våren 1655 att gå till anfall mot Polen. Inledningsvis går det bra och Polen mer eller minde, ockuperas. 1656 års fälttåg går inte bra. Ryssland förklarar krig och lierar sig sedan med polackerna och när året är slut har svenskarna förlorat nästan allt de vunnit i Polen. Nu lämnar kungen Polen och går mot Danmark som förklarat Sverige krig. Garnison för garnison tar polackerna tillbaka vad de förlorat och på hösten 1659 börjar fredsförhandlingarna. Freden i Oliwa skrivs under den 3 maj 1660.

Konsekvenserna

Kungen hade oväntat avlidit vid riksdagen i Göteborg i februari 1660. Det hade öppnat upp förhandlingarna eftersom kungen hade ett orubbligt krav på att Sverige skulle få landområden. Freden kom istället att markera det oavgjorda resultatet i kriget. Svenskarna lyckades få polackerna att avstå från kraven på den svenska kronan vilket var en viktig fråga att få ur världen. Vidare så erkändes Estland och Livland som svenska, vilket de i praktiken varit sedan hertig Karls tid. Nära 100 år av krig mellan länderna var nu över. Sverige kom att uppleva en kortare tid av fred innan den slutliga kampen om Skåne avgörs 1675-1679. Det skånska kriget blev ett svenskt uppvaknande. Landet hade inte riktigt hängt med i utvecklingen i vapen och försörjning. Karl XI tog itu med den saken och såg till sonen Karl XII hade sina karoliner väl organiserade när fienden anföll i det stora nordiska kriget vid sekelskiftet 1700.

För Polens del fortsatte fientligheterna mot Ryssland innan Ukraina överlämnas till de framgångsrika ryssarna. Krigen för Polen fortsätter med ett mot det Ottomanska riket, där Podolien förloras. Efter att polackerna kommit till Wiens undsättning 1683 stärks deras ställning och 1699 åter fås området. Året efter 1700 bryter det stora Nordiska kriget ut och återigen blir Polen slagfält. Svenskarna ockuperar återigen polskt område för att ha som uppmarsch område inför anfallet österut, mot Ryssland.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Sveriges stormakts tid.

Läs föregående artikel i serien    Läs nästa artikel i serien

PersSkriveriers artiklar i kronologisk ordning

Läs föregående artikel    Läs nästa artikel

PersSkriverier har besökt Oliwa – Läs mer om besöket!

Södra Östersjön – Dag 5