6 oktober 1973 – Egypten och Syrien anfaller Israel under Yom Kippur

Bakgrunden

Sexdagarskriget 1967 visade hur överlägset Israel var militärt i regionen. Grannländerna anfölls och besegrades på sex dagar och Israel blev tre gånger större.

Genom omfattande militärhjälp från Sovjetunionen kunde Egypten och Syrien gå till en koordinerad attack. Israels underrättelsetjänst ignorerande alla varningar och inte för än det var för sent slogs det larm. Den politiska ledningen valde att inte slå till först, vilket man gjort 1967. Mitt på dagen, på judendomens heligaste dag, den 6 oktober 1973, kom anfallet.

Konsekvenserna

Israelerna var inledningsvis hårt trängda. De arabiska luftvärnsmissilerna var en obehaglig överraskning för det israeliska flygvapnet. Israeliska reservisterna kom till sina förband och efter någon dag kunde det anfallet fångas upp ett motanfall inledas vilket vände krigslyckan. Genom en våghalsig operation tog man sig över Suezkanalen och kunde ringa in en hel egyptisk armé. I Golanhöjderna höll man stånd emot Syrien och kunde till slut gå på offensiven och var halvvägs till Damaskus innan FN genom säkerhetsrådets resolutioner 338 och 339 fick stopp på kriget den 26 oktober. USA hjälpte Israel med krigsmateriel. I ett försök att stoppa vapenleveranserna beslutade OPEC att minska oljeproduktionen och när det inte hjälpte infördes ett oljeembargo mot länder som hjälpte Israel vilket ledde till en världsomfattande energikris.

Israels militära överlägsenhet bekräftades igen men Israel var skakat. Kriget blev långvarigt, tre veckor, och de Israeliska förlusterna var relativt sett skyhöga, inte minst många psykiska offer för kriget. Krigen mellan arabstaterna och Israel fick ett slut i och med att You Kippur kriget tog slut. Krigen1978, 1982, 2006 och 2008 var riktade mot den palestinska gerillan.

Freden fick nu en chans i mellanöstern. Egypten omprövade sin politik. Man bryter med Sovjet och söker sig mot USA. Detta leder fram till Camp David avtalet 1978 vilket var ett fredsavtal med Israel. Anwar Al-Sadat och Menachim Begin fick för detta Nobels fredspris 1978. Fred mellan Israel och Jordanien kom 1994. Syrien stannade kvar inom den sovjetiska sfären. Syrien har inte fred med Israel eftersom Golanhöjderna är för viktiga för de båda länderna. De är militärstrategiskt mycket viktiga och inte minst det är här som det livgivande vattnet finns.

Våldet fortsätter mellan israeler och palestinier. PLO och Israel har erkänt varandra men våldet fortsätter med de grupper som inte erkänner Israel. I Gaza regerar Hamas och i södra Libanon Islamska Jihad. De skickar iväg raketer och självmordsbombare mot Israel nästan dagligen.

Jerusalems status är olöst liksom vad som ska hända med de palestinska flyktingar som flydde 1948 och vem som äger marken som de lämnade efter sig, idag ofta med israeliska bosättningar. Problemen är många, svåra och komplexa. Israel har systematiskt byggt bostäder på de ockuperade områdena vilket gör det svårt att dra sig tillbaka. Opinionen i Israel har gått från mer fredsvänlig till mer nationalistisk och mindre intresserad av att samtala och lösa problemen. Våldet i Mellanösterns fortsätter.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Mellanösten konflikten.

Läs den tidigare artikeln         Läs nästa artikel

PersSkriveriers artiklar i kronologisk ordning

Läs den tidigare artikeln         Läs nästa artikel