6 juli 1630 – Gustav II Adolf landsteg i Tyskland för att delta i 30-åriga kriget

En strand i Pommern med ön Rügen i bakgrunden. Det var någonstans i detta område som svenskarna landsteg för att delta i det tyska kriget. Det svenska arvet lever kvar än idag i dessa områden.

Bakgrunden

Trettioåriga kriget var en konflikt med Tyskland i centrum. Efter reformationen delades de tyska länderna in efter vilken tro deras lantgreve tog. En katolsk lantgreve och befolkningen blev katoliker. Kejsaren i Wien ville ha mer centralstyre över de tyska staterna och religionsfriheten var i fara. De protestantiska furstarna bildade en allians och den katolska sidan svarade med – den katolska ligan. Efter defenestrationen i Prag, när demonstranter kastade ut kejsarens ämbetsmän började stridigheterna. Efter några år hade katolska ligan under Wallenstein lagt under sig stora delar av Tyskland och hade nått fram till Östersjön. Frankrikes starke man kardinal Richelieu blev orolig och lockade in Sverige i konflikten.

Gustav II Adolfs motiv var flera, Sverige hade långtgående ambitioner, ekonomiska och politiska i Östersjöområdet och ville inte ha konkurrens av en kejserlig flotta i Östersjön. Svenskarna var också oroliga för de katolska framgångarna och ville ge sina protestantiska bröder en hjälpande hand. Ironiskt nog finansierade det katolska Frankrike delar av det svenska kriget mot den katolske kejsaren.

Gustav II Adolf och 4000 man landsteg i Pommern den 6 juli 1630.

Konsekvenser

Svenskarna sågs lite ogillande av de tyska furstarna. Katolska ligan pressade på och svenskarna gick i strid och vann inledningsvis stora framgångar och Sverige fick den ledande rollen på den protestantiska sidan. Med tiden pressandes svenskarna tillbaka och Frankrike gick nu på riktigt in i kriget. 1645 inleddes fredsförhandlingarna och den westfaliska freden kunde slutas 1648.

Den tyska civilbefolkningen fick utstå oerhörda lidanden när de olika arméerna drog fram och tillbaka och rövade de förnödenheter de behövde. Vissa områden mer eller mindre avfolkades. Även den svenska bondebefolkningen fick bära en stor börda för krigskostnaderna. Männen kallades ut i knekttjänst och kvinnorna fick ansvaret för lantbruket. Skatterna blev högre och det blev tyngre att få ihop vardagen.

Frankrike växer sig starkare och mäktare, något som fortsatte till Napoleons nederlag 167 år senare. På samma sätt växer sig Sverige starkare och ökar sitt inflytande över Östersjöområdet. Detta höll i sig fram till en varm junidag 1717 i Poltava.

Kejsaren i Wien lyckades inte att skapa en starkare centralmakt vilket varit hans ambition, tanken hade varit att återta det som förlorats till protestanterna, reformationen skulle återställas. Frankrike och Österrike kom att bli antagonister för många år framåt om makten på den europeiska kontinenten.

Slutet, Westfaliska freden, la fast flera riktlinjer som än idag påverkar oss: rätten till religionsfrihet och erkända gränser för nationalstaten som ett nytt begrepp.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Sveriges stormakts tid.

PersSkriverier har besökt Pommern – läs mer om besöket!

Södra Östersjön – Dag 9