30 april 1975 – Nordvietnamesiska trupper intar Saigon

Bakgrunden

Vietnam har en lång, händelserik och färgstark historia innan fransmännen kommer till området i mitten av 1800-talet. De sökte en stödjepunkt för en expansion in i Kina. 1884 tvingades vietnameserna att avstå från sin suveränitet och tre år senare grundades det franska Indokina. Fransmännen var hårda kolonisatörer och under 1920 och 1930-talen uppstod självständighetsrörelser här liksom på andra håll i världen i koloniala länder, bl.a. Kenya. Ett kommunistiskt uppror slogs ner 1939. När Vichyregimen tog över administrationen av Frankrike 1940 så lät de japanerna utnyttja området militärt och behöll därmed det politiska greppet. 1945 anföll japanerna de franska trupperna för att de inte skulle kunna stödja en amerikansk invasion. Freden utlöste ett uppror i Viet Minhgerillans regi under ledning av Ho Chi Minh. Britterna som kom till området efter det japanska nederlaget och beväpnade franska krigsfångar och lät franska trupper åter ta Vietnam.

Det inleddes förhandlingar men året efter började Indokinakriget. Frankrike delade 1949 landet i en sydlig del under en västinfluerad ledare medan strider pågick mot den kommunistiska Viet Minh i norr. Gerillan stöddes av Sovjetunionen och Kina. För att kunna hålla kriget igång var fransmännen mycket beroende av amerikanskt bistånd. Kriget slutade 1954 när djungelfästningen Dien-Bien-phu föll till de vietnamesiska trupperna

Freden varade tills Nordvietnam beslutade att stödja ett uppror i söder. FNL anföll den USA stödda regimen i Saigon. Kriget ökade 1965 när USA skickade stridande trupper till Asien och 1973 slöts en fred i Paris. Kriget fortsatte dock men utan amerikanska trupper tills FNL och Nordvietnam intog Saigon den 30 april 1975.

Konsekvenserna

För USA blev förlusten i kriget mot Nordvietnam ett trauma som det tog lång tid för landet att komma över. USA:s förlust var inte militär utan kriget förlorade legitimitet hos den amerikanska befolkningen. Det är inte förrän Ronald Reagan kommer till makten 1981 som en ny kursändring kommer till där invasionen av Grenada 1983 blir en markering att USA är på väg tillbaka militärt. USA rustar upp under Reagan och inleder det andra kalla kriget som sedan leder fram till Berlinmurens fall 1989.

Vietnam blev en kommunistisk diktatur och är så än idag. Landet valde en offensiv utrikespolitik och när Pol Pot tog makten i Kambodja, invaderade Vietnam 1978 och var kvar där till 1989. Något som fick hård kritik, inte minst i Sverige, eftersom landet var en stor biståndstagare. Kina svarade med en straffexpedition in i norra Vietnam som de stridsvana vietnamesiska militärerna kunde driva ut.

Från mitten av 1980-talet inträdde ett töväder i vietnamesisk politik, inte olikt det som skedde i Gorbatjovs Sovjetunionen. I samband med det kalla kriget slut och händelserna i Östeuropa stramade diktaturen greppet om landet. Relationerna till Kina och Sovjetunionen normaliserades och 1995 kunde så till slut de båda forna fienderna USA, under Bill Clintons ledning, och Vietnam återgå till normala relationer.