3 mars 1918 – Freden i Brest-Litovsk

Bakgrunden

Tsarregimen i Ryssland var enväldig och förtryckande. Livegenskapen för bönderna hade visserligen avskaffats men adeln hittade andra sätt att förtrycka bönderna. Den industriella utvecklingen var svag eftersom adelns makt och inkomster kom från jorden, så fanns det inget motiv till att investera i industriell verksamhet. Några som verkligen gjorde detta var de svenska bröderna Nobel som var med och byggde upp oljeindustrin i Baku. I samband med det svidande nederlaget i det rysk-japanska kriget 1905 utbröt sociala oroligheter och demonstranterna tvingade tsaren att införa ett parlament – Duman. Krigsutbrottet 1914 gav inte de framgångar som landet hoppats på, inte mot tyskarna men mot österrikarna gick det bättre. Tyskarna fick komma till österrikarnas hjälp och ryssarna pressades tillbaka. Bursilovoffensiven startade 1916 för att lätta på det tyska trycket vid Verdun. Ryssarna hade stora framgångar och offensiven stannade av efter tre månader i mitten av september. Därefter gick det bara tillbaka för ryssarna. Det frestade på för den hårt ansträngda ryska krigsledningen. Soldater deserterade, människor svalt och den underdimensionerande ryska industrin kunde inte producera tillräckligt med materiel för att klara kriget. I mars 1917 bröt strejker ut som tvingade bort tsaren. Kriget mot Tyskland fortsatte med en ny ledare som snart ersattes av en annan. Den sociala oron tilltog. Den 7 november ansåg Lenin att tiden var mogen och oktoberrevolutionen började. Bolsjevikerna var det enda parti som lovade ett slut på kriget och de lyckades komma till makten. I december slöts vapenstillestånd med Tyskland och fredsförhandlingar inleddes. I januari 1918 presenterade Wilson sina 14 punkter där en punkt var självbestämmande för nationella grupper. Samma inställning hade även Lenin, i denna tid av nationella strömningar.

Fredsförhandlingarna fortsatte och tyskarna slöt avtal med Ukraina i februari. I mitten av samma månad avbröt Trotskij förhandlingarna och därefter tog tyskarna på nytt till offensiven. Ryssarna tvingades till ett fredsavtal och som skrevs under i Brest-Litovsk den 3 mars 1918.

Konsekvenserna

Avtalet var omfattande. Det bildades flera nya stater, byggda på nationell grund, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina. Bolsjevikerna fick lugn för att säkra sin makt ställning i Ryssland. Det skedde genom ett inbördeskrig mot de trupper som var trogna den gamla tsarregimen och de utländska trupper som invaderade för att hjälpa de vita, bl.a. brittiska i Arkhangelsk. Polen invaderade de västra områden av Ryssland 1919 och det blev ett mycket hårt krig innan freden i Riga 1920.

1919 inleddes fredsförhandlingarna i Versailles efter vapenstilleståndet i november 1918. Meningen var att freden skulle baseras på Wilsons 14 punkter men fransmännen valde att utkräva hämnd och tvingade fram en fred på mycket hårda villkor för tyskarna. Fredsavtalet i Brest-Litovsk upplöstes men de nya länderna som bildats blev kvar i enlighet med den punkt i Wilsons program som gällde nationellt självbestämmande. Österrike-Ungern delades upp på flera länder, bl.a. Tjeckoslovakien och Jugoslavien. Bägge två federationer som innehöll olika nationella grupper.

Sovjetunionen kom att isoleras internationellt. Det som skett där skulle stanna där och inte spridas till övriga Europa. Tyskarna hade runt nyåret 1918-1919 sett spartakistupproret blodigt slås ner av den vita sidan.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Första världskriget.