25 februari 1918 – Tyskarna intar Estland

Bakgrunden

Kanske ska vi börja vår historia 1132. Fursten av Novgorod lider ett nederlag mot esterna och tappar lusten av härska över området. I Livland hade tyska orden etablerat sig. De börjar ta sig norrut in på estniskt område i början på 1200-talet. Esterna lierar sig med den gamla fienden Novgorod och tyska orden lierar sig med den danske kungen Valdemar segraren. Valdemar drar 1219 i korståg mot esterna, segrar och lägger under sig Estland som koloni. Genom avtal med tyskarna började en tysk inflyttning i Baltikum. I mitten på 1300-talet bryter ett större estnisk uppror ut och tyska orden kommer och tar i praktiken över området. I Danzig 1397 gav ordens stormästare det estniska ridderskapet möjlighet att ärva sina gods, vilket stärkte estern. Reformationen försvagade ordensbröderna och Ryssland kunde bli ägare till området i slutet på 1500-talet. I början på 1600-talet hade stormakten Sverige överhöghet över det estniska området. Freden 1721 lämnade Baltikum till Ryssland. En förryskning sker under 1800-talet men i de allmänna nationalistiska strömningarna som drog fram i Europa blir även esterna med nationellt medvetna. I början på 1900-talet, i samband med oroligheter i Ryssland, går det till våldsamheter även i Estland, gårdar bränns och militära straffexpeditioner far farm. I Första världskrigets slutskede är esterna beredda på att bli självständiga. Tyskarna hade ryckt fram och den nya bolsjevikregimen hade begärt förhandlingar. Finland hade utropat sin självständighet. Det gjorde Estland också bara för att dagen efter upptäcka att tyska trupper intog landet den 25 februari 1918.

Konsekvenserna

Den estniska självständigheten var ogiltig eftersom tyskarna fick området i av ryssarna när freden skrevs under några dagar senare. Ett drygt halvår senare så lämnade tyskarna området då freden i Brest-Litovsk blev ogiltig. Efter utmarschen så kom den ryska inmarschen. Esterna tog till vapen och strider utkämpades under större delen av 1919. Det blev till slut förhandlingar och då erkände ryssarna den självständiga staten Estland i februari 1920.

Det var och är inte enkelt att vara ett litet land i skuggan av så stor makt som Sovjetunionen var. Även om det väldiga landet hade fått en kommunistisk regim och inbördeskrig rasade i olika delar så utövades en viss press på regimen i Tallinn. Det slöts flera vänskapsavtal. I mitten på 1930-talet växte sig Europas högerextrema rörelser starkare. I Estland genomfördes en förändring av det demokratiska systemet när presidenten och överbefälhavaren såg till att det blev en mer auktoritär regim. Estland såldes till ryssarna av tyskarna i Molotov-Ribbentrop pakten från 1939. Efter krigsutbrotten kommer ryska krav på baser och sedan mer och mer långtgående krav på esterna. På sommaren 1940 kuppar sovjetmakten igenom en resolution i det estniska parlamentet och Estland bli en republik i Sovjetunionen.

Tyskarna intog Estland 1941 och tre år senare utkämpades kostbara strider innan den tyska militära kollapsen i Baltikum. Estland blev återigen en sovjetrepublik. Åren under tysk överhöghet kostande nu esterna ca 75 000 förvisningar till Sibirien. Ca 100 000 hade flytt innan ryssarna kom tillbaka. I slutet på det Kalla kriget började esterna sjunga körsånger, knappt kamouflerade som förtäckt kritik mot Sovjetunionen. Den sjungande revolutionen. Vi slutar vår historia 860 år efter att vi började när esterna hissade sin svart-vit-blå flagga som en självständig nation.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Första världskriget.