2 augusti 216 f.kr. – Slaget vid Cannae

Bakgrunden

År 254 före Kristus drabbade de två stormakterna i Medelhavet, Rom och Karthago samman över besittningarna på Sicilien. Efter 23 år slutade kriget på land oavgjort men till havs kunde Rom vinna ett avgörande. Romarna fick Sicilien och Sardinien samt ett krigsskadestånd. Det första puniska kriget var slut.

Karthago försökte ersätta sina förlorade kolonier med nya i Spanien. Rom flyttade fram sina positioner i Spanien, oroade av det växande Karthanska inflytandet. När Hannibal tog över som karthagernas befälhavare, belägrade och intog han en av Roms allierade. När Karthago vägrade utlämna Hannibal till Rom började det andra puniska kriget. Hannibal samlade ihop en här och marscherade mot Rom. Under ytterst svåra förhållanden gick han över alperna med sin armé och sina stridselefanter, en bedrift i sig bara det.

Romarna försökte snabbt få ett avgörande men Hannibal slog Rom i flera slag. De nya ledarna valde en avvaktande krigföring. Kritiken mot konsulerna var stor och två nya konsuler valdes med uppgift att slå Karthago. Rom ställer upp en armé på 80 000 man vid Cannae. Innan romarna har fått i sig sin frukost anfaller Hannibal den 2 augusti 216 f.kr.

Konsekvenserna

Genom en dubbel omfattning vann Karthago en förkrossande seger och slaktade Roms soldater. Rom sattes under hård press och flera av Roms bundsförvanter bytte sida. Romarna utrustande nya arméer och gjorde vad de kunde för att undvika öppen strid med de Karthanska trupperna. Istället försökte man svälta ut Hannibals trupper. De höll sig avvaktande och gav sig på mindre styrkor. Rom satte även de Kathagenska områdena i Spanien under press och år 207 f.Kr. fick Karthago ge upp delar av Spanien. Framgångarna gjorde att befälhavaren Scipio började planera en invasion av Afrika. Karthago fick kalla hem Hannibal, efter 16 år i Italien, men Karthago besegrades och det andra puniska kriget var över.

Freden blev hård för Karthago men som handelsnation repade den sig snabbt och blev en svår konkurrent för de romerska köpmännen Dessa klagade bittert och med hjälp av Cato den äldre så bedrev man propaganda mot Karthago. 149 f.Kr. beslutade så senaten att Karthago skulle förstöras. Tre år senare slutade det tredje puniska kriget. Rom stod efter 108 år av krig som ensam stormakt i Medelhavsområdet.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Romarriket.

PersSkriveriers artiklar i kronologisk ordning
Läs den tidigare artikeln         Läs nästa artikel