19 augusti 1772 – Gustav III genomför sin statskupp

Stockholms slott. Det var här som Gustav III genomförde sin statskupp 1772.

Bakgrunden

Sverige eller högadeln hade fått nog av enväldiga kungar efter att Karl XII stupat i Fredrikshald på hösten 1718. Genom att snabbt agera kunde de krympa drottning Ulrika Eleonoras makt och även hennes makes, kung Fredrik I. 1700-talet kom att kallas frihetstiden i svensk historia och den utvecklade sig till en kamp mellan hattar och mössor, två politiska grupperingar som kämpade om makten. I detta ingick subsidier (mutor) från utländska makter för att kriga mot Ryssland, hattarna och att inte kriga mot Ryssland, mössorna.

Gustav III föddes 1746 i Stockholm och var son till Adolf Fredrik. Adolf Fredrik hade blivit svensk kronprins efter krav från Ryssland efter hattarnas ryska krig. Fredrik I var barnlös och Adolf Fredrik kom att grunda den Holstein-Gottorpska ätten på den svenska tronen. Det kom tidigt till slitningar mellan kungens föräldrar och Gustav hamnade mitt i detta. Samtidigt var en kronprins uppfostran en sak för regeringen och det kom till ytterligare slitningar som påverkade den unge prinsen.

I Frankrike, som var Gustav III förebild, var kungen enväldig och regerade självständigt. Gustav ville nog vara som de i Frankrike. Han planerade en statskupp. Till sin hjälp hade han bundsförvanter som kom ur lågadeln och tanken var att vinna Skåne och Finland för att senare avancera mot huvudstaden. Planerna upptäcktes och kungen fann anledning att agera. Han började med livgardet. De lågadliga lägre rankade officerarna följde kungen och sedan arresterades regeringen, ur högadeln. Ju längre dagen fortskred, kunde kungen säkra fler regementen och flottan till sin kupp genom att trupperna avlade en ed till kungen. Detta skedde den 19 augusti 1772.

Konsekvenserna

Det tog någon dag innan kungen hade allt i sin hand. Inmarscherande regementen mot huvudstaden, inkallade av regeringen, stoppades och förmåddes svära sin trohet till kungen. Hela flotten gjorde samma sak på huvudstationen mitt i Stockholm. När makten var konsoliderad vilket tog en knapp vecka kunde kungen tacka de deltagande trupperna. Kungen började regera och först ut var 1772 års regeringsform där makten återigen delades mellan kungen och regeringen. Frihetstiden var över. Gustav III satte med stor iver igång att reformera Sverige. Det strömmade ut reformer från slottet. Tortyren avskaffandes. Flottan och armén rustades upp. Statstjänstemännen fick bättre löner och villkor. Missbruk i förvaltningen rensades ut. Hälsovården förbättrades. De värdelösa sedlarna från 1745 löstes nu in av staten igen. Dödstraffet avskaffades i praktiken, då alla dödsdomar skulle undertecknas av kungen, som vägrade. Efter knappt tio år tog reformerna slut.

En stor kung vinner krig och Gustav III startade sitt ryska krig 1788. Det var ett försök att vinna makt på bekostnad av den opposition som fått allt fler anhängare. Det blev missväxt och missnöje och återigen var det missbruk inom förvaltningen och slöseri inom hovet. Det senare i ett försök att efterlikna det franska hovet. Kriget slutade lyckligt för kungen i och med slaget vid Svensksund som är den svenska flottans mest framgångsrika batalj någonsin. Freden i Värälä 1790 gav i princip ett status quo. Kungen började återigen umgås med krigstankar. Det startades en sammansvärjning mot honom. Han sköts på en maskeradbal av Anckarström och hans fyra kumpaner. Kungen dog den 29 mars 1792.