16 november 1945 – FN:s organ för kultur och utbildning, UNESCO, grundas

Bakgrunden

Redan under överläggningarna om Versaillesfreden kom delegaterna fram till att det behövdes ett akademiskt samarbete vid sidan av det politiska för att säkerställa freden. Det nybildade Nationernas Förbund beslutade 1922 att sätta upp ett organ som skulle få status som rådgivare till NF, Internationella institutet för intellektuellt samarbete.

Institutet organiserade sig i sex olika områden: affärsverksamhet, universitetsverksamhet, vetenskaplig information, juridik, artist och litteratur samt en informationsavdelning. Första uppgiften blev att försöka ena de gamla fienderna och att sätta upp lokala avdelningar. Institutet höll regelbundna möten för att utveckla samarbetet men arbetet tog abrupt slut 1939. Tanken på ett akademiskt samarbete dog inte, den fortsatte in i det nybildade FN.

Åren efter att FN grundats startades flera underorgan för att arbeta mot fred, frihet, rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, allt i enlighet med FN stadgan. UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) uppgift är att underlätta internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. Genom att samarbeta och dela med sig av sina kunskaper och sin kultur ökar förståelsen och respekten för andras sätt att vara, tänka och leva. UNESCO grundades i London den 16 november 1945.

Konsekvenserna

UNESCO tillhör Ekonomisk-sociala rådet i FN-familjen och har nästan 200 medlemmar med huvudkontoret i Paris. Utspritt över världen finns lokala kontor som hjälper till med UNESCOS arbete. Det handlar om att konkretisera den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt FN-stadgan och då spelar det ingen roll, vilken ras, kön, språk eller religion som de enskilda människorna har och tillhör – alla ÄR lika mycket värda!

UNESCO försöker leva upp till FN:s mål genom fem olika program: utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, kultur och kommunikation och information. Det tar sig uttryck i projekt som läs-, skriv-, tekniska och lärarutbildningsprogram, internationella vetenskapliga program, främjande av oberoende medier och pressfrihet, internationella samarbetsavtal för att säkra världens kultur- och naturarv och för att bevara de mänskliga rättigheterna, samt försök att överbrygga den globala digitala klyftan. UNESCO:s mest kända program är världsarvslistan.

UNESCO är inte en biståndsorganisation utan en mellanstatlig samarbetsorganisation, vilket har lett till en del bråk. Sovjetblocket anklagade UNESCO för att gå västs ärenden när man önskade en mer demokratisk media och UNESCO har kallats för en plattform för kommunismen och tredje världen för att attackera väst.

UNESCO är ett av alla de organ inom FN familjen som med en oförtruten energi arbetar för en bättre värld. Kvarnarna kanske mal långsamt men de maler oavbrutet! Arbetet är sällan synligt, men utan det arbetet skulle världen vara en sämre plats att leva på.

Denna artikel ingår i PersSkriveriers serie om Förenta Nationerna.

Läs föregående artikel i serien              Läs nästa artikel i serien

PersSkriveriers artiklar i kronologisk ordning

Läs föregående artikel   Läs nästa artikel i serien